خصوصیات اخلاقی اهل کتاب در قرآن
51 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: الزهرا سلام الله علیها زرین شهر
نام استاد/نام دانشجو : محمدیان
مربوط به حوزه علمیه خواهران می باشد.