شرح خطبه 49 نهج البلاغه
47 بازدید
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی