شرح خطبه 49 نهج البلاغه
37 بازدید
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی