سخنی با کینه توزان فلسفه و عرفان(3)
68 بازدید
محل نشر: مشرق نیوز
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/00/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
متن حاضر قصد دارد با استناد به آیات و روایات معتبر،با اثبات وجود مراتب تشکیکی در آموزه های قرآنی و روایی به لزوم فراگیری علومی چون فلسفه و عرفان مصطلح به عنوان علوم مقدماتی در فهم مراتب عالیه این سلسله تشکیکی تاکید کند.