سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه اسراء 
محقق 
 
 
محقق 
همکاری 
طرح هجرت قم 
مبلغ 
 
 
مبلغ 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران قم(مجازی) 
مدرس 
 
 
فقه تمهیدیه 
تدریس 
جامعه الزهرا سلام الله علیها قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر موضوعی توحید در قرآن 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران (مجازی) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فقه استدلالی 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران (مجازی) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
نهج البلاغه 
تدریس 
جامعه الزهرا سلام الله قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
جوهرالنضید 
تدریس 
حوزه ی علمیه الزهرا زرین شهر 
مدرس 
 
 
سبک زندگی ایمانی در قرآن کریم 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی/واحد یادگار امام 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اندیشه اسلامی 1 و 2 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 
مدرس 
 
 
مبانی اندیشه اسلامی(خداشناسی) 
تدریس 
الزهرا زرین شهر 
مدرس 
 
 
تفسیر تطبیقی آیات ولایت 
تدریس 
حوزه خواهران الزهرا سلام الله علیها مبارکه 
مدرس 
 
 
المنطق 
تدریس 
حوزه خواهران الزهرا سلام الله علیها مبارکه 
مدرس 
 
 
دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلا 
تدریس 
حوزه خواهران الزهرا سلام الله علیها زرین شهر 
مدرس 
 
 
فلسفه(بدایه الحکمه) 
تدریس 
حوزه خواهران الزهرا سلام الله علیها زرین شهر 
مدرس 
 
 
تفسیر المیزان 
تدریس 
حوزه خواهران الزهرا سلام الله علیها زرین شهر 
مدرس 
 
 
منطق  
تدریس 
حوزه امام خمینی(ره)زرین شهر 
مدرس 
 
 
عقاید  
تدریس 
حوزه خواهران الزهرا سلام الله علیها زرین شهر 
مدرس 
 
 
فقه استدلالی 
همکاری 
مرکز مديريت حوزه علميه خواهران 
استاد 
 
ادامه دارد 
تدریس 
تدریس 
جامعه الزهرا سلام الله علیها قم 
مدرس 
 
 
تفسیر(شرح و ترجمه متون تفسیری) 
همکاری 
حوزه علمیه خواهران اصفهان (منطقه 4 کشور) 
استاد راهنما 
 
ادامه دارد 
راهنمایی و مشاوره پایان نامه  
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب تهران 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اندیشه اسلامی 1 و 2 
تدریس 
حوزه علمیه حقانی قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
آموزش عقائد آیت الله مصباح 
تدریس 
مؤسسه آموزش عالی فخر رازی ساوه 
مدرس 
 
ادامه دارد 
متون اسلامی 
تدریس 
دانشگاه آزاد شهر ری 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اندیشه اسلامی 2 
همکاری 
دفتر تبلیغات حوزه علمیّه قم 
مبلغ 
 
 
تبلیغی 
تدریس 
موسسه دانشوران مهر نصیر قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
زبان فرانسه 
همکاری 
دفتر امام جمعه زرین شهر 
مشاور دینی 
 
 
مشاوره 
همکاری 
ستاد احیاء امر به معروف لنجان 
معاونت تشکل های مردمی 
 
 
سازمانی 
همکاری 
نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها 
استاد مبانی نظری اسلام 
 
ادامه دارد 
تدریس 
تدریس 
دانشکده امام رضا علیه السلام صنایع دفاع زرین شهر 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
دانشکده امام رضا علیه السلام صنایع دفاع زرین شهر 
مدرس 
 
 
مبانی اندیشه اسلامی