سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه اسراء 
محقق 
 
 
محقق 
همکاری 
طرح هجرت قم 
مبلغ 
 
 
مبلغ 
همکاری 
دفتر امام جمعه زرین شهر 
مشاور دینی 
 
 
مشاوره 
همکاری 
ستاد احیاء امر به معروف لنجان 
معاونت تشکل های مردمی 
 
 
سازمانی 
همکاری 
حوزه علمیه خواهران اصفهان (منطقه 4 کشور) 
استاد راهنما 
 
ادامه دارد 
راهنمایی و مشاوره پایان نامه  
همکاری 
دفتر تبلیغات حوزه علمیّه قم 
مبلغ 
 
 
تبلیغی 
همکاری 
نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها 
استاد مبانی نظری اسلام 
 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
مرکز مديريت حوزه علميه خواهران 
استاد 
 
ادامه دارد 
تدریس 
تدریس 
حوزه خواهران الزهرا سلام الله علیها زرین شهر 
مدرس 
 
 
فقه استدلالی 
تدریس 
حوزه امام خمینی(ره)زرین شهر 
مدرس 
 
 
عقاید  
تدریس 
حوزه خواهران الزهرا سلام الله علیها زرین شهر 
مدرس 
 
 
منطق  
تدریس 
حوزه خواهران الزهرا سلام الله علیها زرین شهر 
مدرس 
 
 
تفسیر المیزان 
تدریس 
دانشکده امام رضا علیه السلام صنایع دفاع زرین شهر 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
دانشکده امام رضا علیه السلام صنایع دفاع زرین شهر 
مدرس 
 
 
مبانی اندیشه اسلامی 
تدریس 
حوزه خواهران الزهرا سلام الله علیها زرین شهر 
مدرس 
 
 
فلسفه(بدایه الحکمه) 
تدریس 
حوزه خواهران الزهرا سلام الله علیها مبارکه 
مدرس 
 
 
دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلا 
تدریس 
حوزه خواهران الزهرا سلام الله علیها مبارکه 
مدرس 
 
 
المنطق 
تدریس 
الزهرا زرین شهر 
مدرس 
 
 
تفسیر تطبیقی آیات ولایت 
تدریس 
موسسه دانشوران مهر نصیر قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
زبان فرانسه 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 
مدرس 
 
 
مبانی اندیشه اسلامی(خداشناسی) 
تدریس 
جامعه الزهرا سلام الله علیها قم 
مدرس 
 
 
تفسیر(شرح و ترجمه متون تفسیری) 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی/واحد یادگار امام 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اندیشه اسلامی 1 و 2 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران قم(مجازی) 
مدرس 
 
 
فقه تمهیدیه 
تدریس 
دانشگاه آزاد شهر ری 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اندیشه اسلامی 2 
تدریس 
مؤسسه آموزش عالی فخر رازی ساوه 
مدرس 
 
ادامه دارد 
متون اسلامی 
تدریس 
جامعه الزهرا سلام الله علیها قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر موضوعی توحید در قرآن 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران (مجازی) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فقه استدلالی 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران (مجازی) 
مدرس 
 
ادامه دارد 
نهج البلاغه 
تدریس 
جامعه الزهرا سلام الله قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
جوهرالنضید 
تدریس 
حوزه علمیه حقانی قم 
مدرس 
 
ادامه دارد 
آموزش عقائد آیت الله مصباح 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب تهران 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اندیشه اسلامی 1 و 2 
تدریس 
حوزه ی علمیه الزهرا زرین شهر 
مدرس 
 
 
سبک زندگی ایمانی در قرآن کریم